Burn-out herstelprogramma

Het doel is bij te komen, energie op te doen en een aantal veranderingen te bewerkstelligen, zowel in je omgang met je burnout (coping), je leven, als mede veranderingen bij je werkgever.
Dit is een indruk van de gebruikelijke volgorde van de stappen die er in een coachtraject genomen worden. Er worden ‘huiswerkopdrachten’ gemaakt en er worden wekelijkse activiteitenplanningen opgesteld. De stappen zijn opgesplitst in 3 fasen:

Fase 1: Leren bijkomen
Fase 2: Inzicht verwerven
Fase 3: Veranderen voor de toekomst.

Fase 1 Leren Bijkomen

1: Intake en oriëntatie. Er wordt een diepgaande intake afgenomen en je mag je verhaal, de aanleiding, vertellen. Het huiswerk wordt besproken – o.a. je burn-outverhaal opschrijven.

2: De uitputting. Er wordt met je diepgaand geïnventariseerd wat stressgevende situaties en factoren zijn. Eveneens wordt nagegaan welke factoren in je leven je nog energie geven, en welke je vroeger energie gaven. De probleemgebieden (qua energielekkage) worden met je op een rij gezet. Er worden prioriteiten gesteld m.b.t. tot diverse zaken.

3: Zelfvertrouwen. Er wordt, indien van toepassing en met jouw goedkeuring, een 360 feedback georganiseerd. Je maakt inzichtelijk wat je allemaal wel goed doet. Dit verhoogt je zelfvertrouwen.

4: Stabilisatie. Werk stress kan overvloeien in privé en vice versa; hetzelfde geldt voor de vrije tijd. Deze invloeden worden op een rij gezet. De energiegevers worden benadrukt en tussentijds wordt nagegaan hoe je tot een goede, energiegevende weekplanning kunt komen. Ontspanning staat als vast onderdeel in je weekplanning.

Fase 2: Inzicht verwerven

5: Aanpak energievreters, de factoren en situaties hierbij. Er wordt diepgaand besproken wat en hoe deze kunnen worden verminderd qua spanningsbronnen.

6: Coping. Coping is ‘omgaan met’. Er wordt nagegaan wat jouw copingstijl is in allerlei situaties. En hoe je eventueel anders met dingen om kunt gaan.

7: Burn-out kan voort komen uit een slechte match tussen jou als persoon en je werkinhoud of je werkomgeving. Er wordt gekeken of dit voor jou van toepassing is. Ook wordt er nagegaan wat er aan te doen valt als je dit wilt.

8: Belangentegenstellingen. Met jou worden alle belangentegenstellingen in je leven nagegaan – ook de tegenstellingen tussen jou en jouw omgeving (waaronder mogelijk collega’s of baas). Ook wordt nagegaan wat of wie de ‘steungevers’ in je leven zijn en wie de ‘vermoeiers’ in je leven zijn.

Fase 3: Veranderen voor de toekomst

9. Overtuigingen. Tijdens het herstel gaan je dingen verrassen en opvallen waardoor jouw opvattingen soms veranderen. Wij zetten op een rij welke opvattingen bij je wellicht zijn veranderd. Deze veranderde opvattingen kunnen leiden tot verminderde burn-out.

10: Overzicht veranderingen. Je zet alle zaken die je hebt ontdekt en wilde veranderen op een rij. De energievreters die worden aangepakt. De energiegevers krijgen ruimte. De belangentegenstellingen zijn helder. Je hebt keuzes gemaakt hoe met het een en ander om te willen gaan: de coping. Hoe sta je tegenover je werk: de jobmatch.

11: Door anderen te maken veranderingen. Er wordt gekeken wie verder wat zou kunnen veranderen, en hoe dit gerealiseerd wordt, om je uit de burn-out te houden.

12: Assertiviteit: voor veranderingen opkomen. Hier wordt alles bij elkaar opgeteld, worden de belangrijkste doelen voor je persoonlijke ontwikkeling door jou opgeschreven, evenals de dingen die de werkgever kan veranderen. Je gaat achter jezelf staan en vragen om de veranderingen die buiten je zelf staan te realiseren.

Bron: Stichting Burn-out