Emotie

doorkarin

Emotie

Emotie vertelt iets én daarin zit juist een grote kracht.

Als emotie weggestopt wordt, wordt deze omgezet in spanning in het lichaam.

Voel en ervaar emoties en achterhaal wat de emotie jou zegt!

Over de auteur

karin administrator